ตั้งคำถาม คือหนึ่งใน skill ที่จำเป็นของเจ้านาย

make good question

การเป็นผู้นำที่ดี ต้องรู้จักการตั้งคำถาม เพราะการถามคำถามที่ถูกต้อง มันจะช่วยแก้ปัญหา หรือลดการเผชิญสถานการณ์ที่ไม่ต้องการได้เป็นอย่างดี

อ่านต่อ… “ตั้งคำถาม คือหนึ่งใน skill ที่จำเป็นของเจ้านาย”