มองโลกให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วความทุกข์จะลดลง

Life journey

ช่วงนี้พ่อของภรรยาผมป่วยหนัก (โรคร้ายแรง) เข้าโรงพยาบาล ภรรยาผม ก็เสียใจร้องให้มากทีเดียว ผมก็ต้องคลอยปลอบทำให้ขวัญกำลังใจดีขึ้นมาก ถ้าเป็นเมื่อก่อนร้องให้มากกว่านี้แน่นอน โดยสิ่งที่ผมช่วยปลอบแล้วทำให้ดีขึ้นก็คือ ช่วงนี้คนป่วย ต้องอาศัยกำลังใจจากคนรอบข้าง ดังนั้น คนรอบข้างก็ต้องเข้มแข็งให้มาก ถ้าพ่อเห็นว่าเราเสียใจ เค้าจะยิ่งทุกข์ลง แล้วก็จะยิ่งทรุดลงไปอีก เพราะว่าเค้าคิดว่าเค้าเป็นภาระเรา โดยเฉพาะคนแก่ ก็ไม่อยากให้เป็นภาระของลูกหลานดังนั้น เค้าจะคิดมาก

ภรรยาผมก็ดีขึ้น เข้มแข็งขึ้นมาก แต่บางครั้งก็ยังมีน้ำตาซึมบ้าง อ่านต่อ… “มองโลกให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วความทุกข์จะลดลง”