อย่าเป็นคนมักง่าย โดยเฉพาะการตัดสินใจเรื่องสำคัญ

ผมได้เฝ้ามองปัจจัยอะไรที่ทำให้คนประสบความสำเร็จเขามีความสำเร็จที่มากขึ้น และมันก็เป็นปัจจัยเดียวกันที่ทำให้คนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ ก็ยังติดอยู่ที่เดิม

อ่านต่อ… “อย่าเป็นคนมักง่าย โดยเฉพาะการตัดสินใจเรื่องสำคัญ”