ลืมทำงาน แก้ได้ง่ายๆ

dont forgot task anymore

คงจะดีถ้าเราสามารถทำงานทุกอย่างได้โดยที่ไม่ตกหล่น หน้าที่การงานเราน่าจะก้าวหน้าขึ้นอย่างแน่นอน แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้น เราต้องเป็นคนที่บริหารจัดการตัวเองให้ได้ก่อน

งานที่ได้รับมอบหมาย ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ

งานใดก็ตามที่เราได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแล้ว โดยเฉพาะงานที่เราได้รับปากไปแล้วว่าจะสำเร็จ จำเป็นจะต้องดำเนินการให้ครบทุกงาน ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตาม หรืออย่างน้อยที่สุด เราก็ต้องได้พยายามแล้ว และพบว่ามันไม่สำเร็จจริงๆ ด้วยเหตุผลที่มีน้ำหนักเพียงพอ อ่านต่อ… “ลืมทำงาน แก้ได้ง่ายๆ”