Work-Life Balance กับทฤษฎี 4 เตา (4 Burners Theory)

balance life

หลักการนี้เค้าเอาชีวิตเราไปเปรียบกับหม้อ ที่ต้องเอาไปตั้งบนเตา ที่มี 4 เตา โดยแต่ละเตา เปรียบกับแต่ละด้านของชีวิตเรา นั่นคือ

  • เตาแรก เปรียบกับครอบครัว
  • เตาที่สอง เปรียบกับเพื่อน
  • เตาที่สาม เปรียบกับชีวิต
  • เตาที่สี่ เปรียบกับงาน

ทฤษฎี 4 เตา (4 Burners Theory) เค้าบอกเอาไว้ว่า “ในการที่เราจะสำเร็จอะไรสักอย่าง เราจำเป็นจะต้องปิด 1 เตา และในกรณีที่เราต้องการสำเร็จมากๆ เราจำเป็นต้องปิด 2 เตา อ่านต่อ… “Work-Life Balance กับทฤษฎี 4 เตา (4 Burners Theory)”