เมื่อวันที่ชีวิต เดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยน

life pathway

แนวทางชีวิตเส้นทางใหม่ ที่ใช้ต่อยอดจากแนวทางเดิม หลายอย่าง ก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป แต่เรื่องนี้เผยให้เห็นอีกหลายเรื่องที่ดีๆออกมาอีกมากครับ

อ่านต่อ… “เมื่อวันที่ชีวิต เดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยน”