12 วิธีการเพิ่ม EQ นำไปปรับใช้ได้เลย ไม่ยาก

พัฒนา EQ

EQ เป็นอีกสิ่งที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือชี้วัด บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งมีความผูกพันไปจนถึงเรื่องการประสบความสำเร็จในชีวิตด้วย โดยคนที่มี EQ สูงกว่ามักจะประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่า ที่สำคัญคือ คน EQ สูงกว่าจะมีความสุขที่มากกว่า เป็นเรื่องดีที่ EQ ก็สามารถฝึกได้เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของนิสัย เราสามารถฝึกได้ ทำให้ดีขึ้นได้ 

อ่านต่อ… “12 วิธีการเพิ่ม EQ นำไปปรับใช้ได้เลย ไม่ยาก”