NoSQL คืออะไร คือ database ที่ทำงานได้เร็ว และ หลากหลาย

NoSQL database

ความแตกต่างหลักๆของ Relational database กับ NoSQL database ก็เป็นเรื่องของความเร็ว ที่เราได้ประโยชน์ และเรื่องการทำงานที่เป็นแบบไม่ต้องสร้างความสัมพันธ์ให้กับมัน รวมไปถึง feature พิเศษที่เกิดมาเพื่อเหมาะกับงานแต่ละแบบด้วย

ทำงานแบบไม่ต้องเขียน SQL อีกต่อไป

SQL ก็เป็นภาษาหลักที่เราต้องเขียนเพื่อจัดการกับข้อมูลที่เก็บใน Database แบบ relational เป็นหลัก แต่ว่า NoSQL ทำให้เราสามารถเขียนอ่านแก้ไขข้อมูลโดยไม่ต้องเขียน SQL command อีกต่อไป แต่ว่าจะต้องใช้คำสั่งเฉพาะ ของ NoSQL แต่ละตัวที่เราเอามาใช้งานเองเท่านั้น อ่านต่อ… “NoSQL คืออะไร คือ database ที่ทำงานได้เร็ว และ หลากหลาย”