ชีวิต product owner

ชีวิต PO

จะมาเล่าเรื่องชีวิตของ Product Owner จากประสบการณ์ของตัวเองในหลายปีที่ผ่านมา ว่าต้องทำอะไรบ้าง ต้องเจอกับอะไรบ้าง ชีวิตดีจริงมั้ย งานต้องทำอะไร อ่านต่อ… “ชีวิต product owner”