ผมได้เรียนรู้อะไรจากการเป็น CEO

ชีวิตของ CEO

ประสบการณ์ การเป็น CEO ต้องเจออะไรยังไงบ้างในเส้นทางนี้ เล่าได้จากชีวิตจริงๆเลย พร้อมข้อคิดทิ้งท้ายเอาไว้

อ่านต่อ… “ผมได้เรียนรู้อะไรจากการเป็น CEO”