กษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำ

commitment for yours

ผมว่าเป็นคำที่เจ๋งมาก และเป็นคำที่ผมยึดถือมาตลอดช่วงการทำงานในหลายปีที่ผ่านมานี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ ผมก็จะถือว่าคำพูดนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก สิ่งที่เราพูดออกไป เราจะต้องทำให้ได้จริงด้วย แล้วเราจะเป็นคนที่มี Commitment ในสายตาคนอื่น ซึ่งนั่นก็จะนำมาสู่ความไว้วางใจ และท้ายที่สุด หน้าที่การงานเราก็จะดีขึ้นเองตามลำดับ

ผมเคยพูดเอาไว้ใน ถ้าอยากได้เงินเดือนเพิ่ม อย่าหวังว่าจะลอยมาเอง ถ้าเราอยากได้เงินเดือนเพิ่ม เราก็จะต้องสร้างคุณค่าให้ตัวเองเพิ่มขึ้น และการที่เราเป็นคนที่รักษาคำพูดนี้ ก็จะเป็นการเพิ่มคุณค่าตัวเองได้เป็นอย่างมาก อ่านต่อ… “กษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำ”